10 พฤษภาคม 2562 แล้งหนัก! ทะเลสาบดอยเต่ากลายสภาพเป็นทุ่งกว้าง

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/279909

ทะเลสาบดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระดับน้ำลดลงทำให้เกิดทุ่งกว้างรัศมีไกลกว่า 10 กิโลเมตร กลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการลากแพนำเที่ยวได้รับผลกระทบหนักนักท่องเที่ยวลดลงมากถึงร้อยละ 80 เรือนแพบริการนักท่องเที่ยวของแพนกน้องที่เจ้าของนำมาจอดเกยตื้นริมตลิ่งแม่น้ำปิงตั้งแต่ช่วงต้นเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาหลังจากปริมาณน้ำในทะเลสาบดอยเต่าได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี จนกลายเป็นร่องน้ำเล็ก ๆ มีความกว้างประมาณ 40 เมตร เป็นผลกระทบจากภัยแล้งที่รุนแรงทำให้ทะเลสาบดอยเต่า ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่เหนือสุดของเขื่อนภูมิพลระดับน้ำลดลงเป็นผืนกว้างรัศมีไกล กว่า 10 กิโลเมตร ทำให้พื้นที่ทะเลสาบที่เคยมีน้ำเต็มฝั่ง ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง จนมีสภาพแห้งขอด ดินแตกระแหง กลายเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกตา ทำให้เรือนแพนำเที่ยวและเรือนแพของชาวประมง ที่ลอยลำหาปลาในทะเลสาบดอยเต่า กว่า 40 ลำ เกยตื้นอยู่บนฝั่งจำนวนมากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำให้บริเวณทะเลสาบดอยเต่ากลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ผู้ประกอบการเรือนแพนำเที่ยวบางราย ต้องอพยพล่องไปตามน้ำไปอยู่ในเขตพื้นที่แก่งก้อ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระยะทางกว่า 60 กิโลเมตรผลกระทบจากภัยแล้งนอกจากจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการเรือนแพท่องเที่ยวแล้ว พื้นที่ทางการเกษตรยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอีกด้วย